Schwedisch Deutsch

Home


Deutsch Schwedisch

Sprachpflege

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W

Adelswärd, Viveka Vinspråket - en studie i rött och vitt 1983
Ord på glid - ISBN 7608-861-8 / 2001 2001
Ahlfors, Bengt Ord, ord, ord! Tankar kring det finlandssvenska scenspråket 1996
Svenska, finska och mandinka 2002
Ahlgren, Inger Teckenspråk 2002
Ahlgren, Magnus Makten över jeepen - och språket 2003
Ahrenberg, Lars Maskinöversättning - en kort översikt 1991
Albrektson, Bertil Adam och Eva i ny språkdräkt 1990
Aldén, Björn Kan en snöflinga vara lila? 2005
Alfredsson, Ronald Skrivtrappan: genrer, ordval, skrivråd, språkövningar 2002
Alfvegren, Lars Effektivare samverkan - var, när, hur? 1979
Journalistelevernas språkförståelse 1974
Journalistutbildning och språkvård 1965
Tidningssvenska 1965

Vi gingo och vi gick - Från pluralis till singularis i verbböjningen

1984
Algotsson, Lars Termtjänst för översättare 1983
Allén, Sture Akademialmanackan 1994
Aktuellt inom ordförråd och grammatik 1987
Data om ord 1972
Datamaskinell undersökning av tidningsprosa 1966
Dator, fackspråk och allmänspråk 1978
Den svenska språkvårdens organisation 1975
Om frekvensordböcker 1973
Språklig databehandling 1969
Tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista 1973
Tjugohundratalet och några andra tidsord 1981

Nusvensk Frekvensordbok

1981
Norstedts svenska baklängesordbok 1993
Förnamnsboken 1995
Prismas svenska ordbok 2003
Norstedts svenska ordbok 2004
Allén, Sture & Malmgren, Sven-Göran Rimlig användning av ordet orimlig 2000
Alvtörn, Lovisa Läsa på engelska och skriva svenska 2002
Ammundsen, Peter Oversættelse i EF 1991
Andersson, Erik Ord och stil 24: Grammatik från grunden 1993
Andersson, Lars-Gunnar En ideologisk språkförändring 2004
En stor stark - om den svenska språkgemenskapen 1999
Grammatik från grunden 1994
Språktypologi och språksläktskap 2001
Vi säger så 2000
Andersson, Lennart Gamla pojknamn - vart tog ni vägen? 1993
Andersson, Thorsten Fågelstreck och klädsträck 1975
Släktnamn och släktnamnsvård i Sverige 1981
Anward, Ja En ny bild av svenska språket 2004
Talspråk och grammatik 2001
Arkhammar, Britt-Marie Vad språkvården kan göra för skolan 1987
Arnstad, Maria SAG, det är en grammatik för både tal och skrift, eller? 2000
Asztalos, Monica Latinet i svenskan 1985

Bager, Olof Kvantitativ oklarhet 1995
Terminologi och teknik 1987
Bannert, Robert Ordstruktur och prosodi 1979
På väg mot svenskt uttal 1990
Bandle, Oskar Die Gliederung des Nordgermanischen 1973
Berg, Sture & Gellerstam, Martin Ord, ordled och avstavning i SAOL 2000
Bergfors, Erik Olof Radio- och TV- språket/ ett mönster för allmänspråket? 1980
Standardsvenska och dialekt i övre Dalarnas skolor 1974
Berggren, Tobias Om språk och eld 1988
Bergqvist, Ulf Klarspråk. Ordklasser, satsdelar, interpunktion, språkriktighet 1980
Praktisk grammatik med övningar 1992
Bergh, Gunnar Frisbee - ordbildning i flygande fläng 1995
Varför är bilen inte bara blå? 1997
Berglund, Lars Svyska nykomlingar 1990
Berglund, Lennart För många fel i tryckta texter? 1994
Bergman, Gösta Likt och olikt i de skandinaviska språken 1971
Slang och hemliga språk 2003
Ord med historia - en etymologisk ordbok 2003
Blom, Birgitta Språket i domstolarna - förr och nu 1997
Blume, Herbert Schwedisch han/hon und seine Entsprechungen im Deutschen 1982
Blåsjö, Mona Förlagens redigering av bokmanus 1995
Blåsjö, Mona & Strand, Hans Examensarbetets hemligheter 2005
Bosdotter, Kjersti En läsande arbetare 2004
Boyd, Sally & Huss, Leena Mål i mun och språklig mångfald 2003
Braunmüller, Kurt Die skandinavischen Sprachen im Überblick 1999
Deutsch-Skandinavisch im Vergleich 1996
Syntaxtypologische Studien zum Germanischen 1982
Zur Phonotaktik des Schwedischen 1980
Brodow, Bengt och Bergström, Börje Nya Språket och vi 1994
Bucher, Anna-Lena Mottagaranpassning är mer än tilltalsord 2002
Böttiger, Lars Erik Språkvård av sjukvårdsspråk 1985
Calow, Holger Stor bokstav i annonsspråk 1996
Carlquist, Jonas Sammanhang i hypertext 2001
Carlsson, Karin Tvåspråkiga naturvetare 2002
Carlvik, Mats Hur man skriver datum 1986
Chrystal, Judith-Ann Kompendium i grammatik 1986
Clason, Anders Svenskundervisningen - en kronjuvel 1992
Clausén, Ulla Behovet av en medicinsk språknämnd 1985
En medicinsk ordbok 1984
Från pluralis till singularis 1984
Kring en ny fraseologisk ordbok 1991
Medicinens språk - ett fall för språkvården 1989
Mediotek och Myleran - om grekiska och latin i dagens svenska 1982
Metaforer i bruk 1998
Språkvetare och litterär stilistik 1996
Språkvård och främande ord 1983
Svensk konstruktionsordbok 1991
Collinder, Björn Svensk språklära 1974

Dahl, Karin Att utveckla elevernas språkliga förmåga 1980
Dahl, Östen Ett av världens bäst beskrivna språk 2000
Språkets enhet och mångfald 2000
Dahlbäck, Hans Så tycker man i Malmö om dialekter 1988
Dahlstedt, Karl-Hampus Akademisk språkpuls 1976
Borgarmål och russenorsk. Två gamla pidginspråk i Norden 1982
Dahlstedts hundra ord 1986
Demokrati och språkvård 1977
Den nordiska språkgemenskapen 1971
Hur ordnar vi vårt ordförråd? 1982
Masskommunikationsforskning och språkvetenskap 1979
Massmedierna och språket 1969
Ortnamnsvård och annan språkvård 1983
Svenskan och det första främmande språket 1968
Delsing, Lars-Olof Dagmamma, dagstidning och s-genombrott 2001
Dickson, Harald Mer om 'inflation' 1981
Domeij, Rickard Så klarar man språkkontrollen 2005
Döbling, Stina & Steinmo, Marina Begå eller ta självmord? 1990
Ehrenberg-Sundin, Barbro Ekonomi på svengelska 1990
Ehrenberg-Sundin, Barbro & Lundin Kerstin Att skriva bättre i jobbet: en basbok om brukstexter 2003
Ehrnebo, Paula Hyllning till flerspråkighet 1998
Minoritetsspråk/ finska 2001
Einarsson, Jan Mobilister och nallar 2000
Ekberg, Lena Objektiv språkriktighet finns inte 2005
Eklund, Britta Om särskrivning av sammansatta ord 1986
Eklundh, Kestin Severinson Skrivmönster med ordbehandlare 1995
Ekner, Reidar Ordkved 1969
Elert, Claes-Christia En bok om normer för svenskt tal och uttal 1972
En ny svensk språkhistoria 1969
Får man tala med regional färgning i dagens Sverige? 1983
Svenska för utlänningar 1968
Uttalsbeteckningar i svenska ordlistor, uppslags- och läroböcker 1967
Ljud och ord i svenskan 1970
Ellegård, Alvar Det omedvetna motståndet mot tjugohundratalet 1983
Grammatiska termer i en transformationell svensk grammatik 1968
Inflation 1981
Några utgångspunkter 1986
Om namn på höga tal 1980
Translitterering av andra alfabet 1986
Engbrant-Heider, Eleonor Schwedisches Taschenwörterbuch - Langenscheidt 2004
Englund, Helena Värsta nya slangordet 1996
Englund, Helena & Sundin, Maria Enkla texter passar alla 2005
Engström, Einer Technisk ordbok (Svensk-Tysk Tysk-Svensk) 1988
Teknisk ordbok med data-it 1997
Ericsson, Hans Den svenska böjningskonflikten 1965
Erika Lyly & Clausén, Ulla Idiom och lexikografi 1995
Eriksson, Lottie Stor Stark och Färskkokt Lax 1996
Ernerot, Daniel & Holmström, Emil Om ett ord 2006
Ewerth, Sten Det låter fult! 1986
Har vi konjunktiv i svenskan? 1993
Mer om konjunktivens död 1995
Något om (konsten) att skriva en skolgrammatik 1989
Satsradning och propositionella aktanter 2000
Ska dom eller skall de? 1978
Ska vi ha sex? 1993
Tidningstexter, om dom igen 1992
Vad uttrycks med genitiv? 1988
Florby, Gunilla & Fält, Erik Grammatiskt ABC 1994
Fransson, Dag En brun hårig flicka 1993
Franzén, Nils- Olof TV- radio och språkvården 1966
Fraurud, Kari Romani 2002
Fredriksson, Gunnar Journalistik, politikerspråk och jämlikhet 1979
Om det politiska språket 1992
Frennberg, Sten & Sondén, Marianne Svenska från grunden. Språklära 1990
Frick, Nils Språkmännens roll i en vidgad samhällsinformation 1970
Frid, Johan & Horne, Merle & Roll, Mikael Ett att kan betyda så mycket 2005
Fridell, Staffan Nya typtyper 1993
Fries, Ingegerd Se över Nya testamentet! 2000
Fries, Sigurd Harry Martinson och språket 1971
Ord med växtkraft 1998
Ordbildning i stor skala. Ett förslag till nya svampnamn 1983
Växtnamnsvård 1977
Garlén, Claes Accent eller inte? 1988
En Moldebibliografi 1989
Lexikon för invandrare 1985
Svensk uttalsordbok 1991
Svenska språknämndens rådgivning i uttalsfrågor 1994
Gavare, Rolf Lexikaliskt, datatekniskt stöd vid översättning och författande 1991
Geijerstam, Åsa af & Wiksten Folkeryd, Jenny Verktygen som fångar texten 2005
Gellerstam, Martin Engelskinspirerad svenska i översättningar 1986
Jeepar och ordmonopol i EU 2002
Jämförelser mellan vokabulärerna i svenska morgontidningar 1969
Om termer som inte vill dö 1984
Svenska Akademiens ordlista - elfte upplagan 1987
Svenskans fonologi - i kontrastiv och typologisk belysning 1984
Gellerstam, Martin & Berg, Sture Ord, ordled och avstavning i SAOL 2000
Gibson, Haldo Svensk slangordbok 1980
Grahn, Lars Det moderna tidningsspråket 1965
Uppgiften är att ta fram genier ur omöjliga manus 1983
Gräslund, Anne-Sofie Runstensstudier 2002
Grogarn, Margareta Lässvårigheter och bristande språkbehärskning 1980
Grünbaum, Catharina ... i det allmänna språkbruket? 1986
Att språkvårda en dagstidning 1994
Cowboys och tjuvstrykers - en bok om s- pluralen 1984
Det nordiska språkmötet 1984 1984
Ett nordiskt språksekretariat 1977
Fackspråk 1976
Grafiska hyss - ett fall för språkvården 1998
Isolationism eller självständighet? 1988
Nordiska språksekretariatet 1978
Nyord i norskan 1982
Om att monopolisera ord 1975
Om baklängesdatering 1987
Ordet miljö - i olika miljöer 1973
På Island, Grönland och Färöarna 1982
Språk i Norden - särspråk och samnordiska 1978
Språk i Norden 1976 1976
Språk i Norden 1977 1977
Språknämndens enkät till svensklärare 1976
Språknämndens telefonrådgivning 1988
Språkvårdare och danismer 1984
Svecismer i modern norska 1972
Svenska språknämnden 1978 1978
Åsikter om datumskrivning 1989
Grønvik, Oddrun Stormaktsmodell eller nordisk modell? 2002
Gunnarsson, Britt Louise Syndens utveckling i svenskan 1977
Texters begriplighet - ett språkpragmatiskt problem 1984
Guttke, Erbrou O. Tala svenska 2004
Gyllensten, Lars Att hälsa rätt 1986
Göransson, Anna- Lena Hur skriver vuxna? 1998
Göransson, Bengt Aldrig mera en paneldebatt 2001
Göransson, Ulla Nybörjarsvenska: nybörjarbok i svenska som främmande språk 2003
Hadenius, Patric Jag blev dummare på engelska 2004
Är bärspelare ett bra ord? 1990
Haglund, Stefan Engelska som koncernspråk 2002
Hallberg, Anita Hur redigeras riksdagsprotokollet? 1995
Kan man forska på riksdagsprotokollet? 1994
Hallberg, Göran Kampen om skånskan 2003
Halldin, Sven & Carlsson, Karin Naturvetarsvenskan förtvinar.Två naturvetarprofessorer varnar för att svenskan försvinner som naturvetenskapligt fackspråk. Läs artikeln (pdf). 2006
Hallencreutz, Katharina Elevtexter - rapport från en granskning 1992
Skyll på längden, inte på engelskan 2001
Hallin, Rose-Marie & Westman, Margareta Vårdens ord och vård om orden 1990
Hamburger, Arne En fransk termcentral 1973
Samarbejdet mellem de nordiske sprognævn 1967
Sproget er folkets ejendom 1991
Hammarberg, Björn Standard för det offentliga uttalet 2003
Svenska som målspråk 1975
Hane, Bengt Språkförbistring och fikonspråk 1980
Hansson, Håkan Betonade personer 2003
Journalister intervjuar journalister 2001
Är radionyheter skriftliga eller muntliga? 1996
Hasselmo, Nils Tvåspråkighet och språkkontakt 1970
Haugen, Einar Die skandinavischen Sprachen 1985
Hedelin, Per Norstedts svenska uttalslexikon 1997
Hedström, Lisa & Melin, Lars Ska det viktigaste komma först? 2004
Heidner, Jan Franska lånord i svenskan under 1700- talet 1985
Skandinavisches Yachtwörterbuch 1997
Heinrichs, Werner Die Modalpartikeln im Deutschen und Schwedischen 1981
Hellberg, Staffan ... på olika nivåer i språket? 1986
Analfabet och illitterat 1976
Blev det lättare att stava efter 1906?Det var i stort sett en bra reform - fast vi kunde kanske fortsatt att stava hvilken och hvem. 2006
Ordet LEDD 'dimension' 1979
Svenska i dag av Bertil Molde 1993
Talspråksgrammatik 2000
Hellman, Christina Lära sig läsa på ett främmande språk 2003
Hellquist, C.G. Lagspråk 1967
Hene, Birgitta Konstruktioner, fraser och idiom 2003
Henningsson, Per Namnlängden i den svenska almanackan 1901-1993 1994
Henriksen, Lars Språkets hemlighet 1986
Hildorsson, Hans Kulinariskt ficklexikon: tyska-svenska, svenska-tyska 2003
Hillman, Rolf Svenska modeord 1970
Skolundervisningen i svenska språket 1971
Svensk prosastil under 1700-talet 1970
Hoel, Trude Vid eller trang skriftnormal? Om valgfrihet i norsk og svensk 1996
Holm, Gösta Engelskans vård i Sverige? 1968
Holm, Lennart Om myndigheternas språksvårigheter 1987
Holmberg, Erik Lagskrivaren och språkformen 1981
Holmér, Gustaf Officiell fransk inställning till engelska lånord 1973
Holmquist, Malin Konsumenten och reklamspråket 1981
Holmqvist, Berit Från en undersökning av Stockholmsspråket 1972
Språkvetenskap och datateknik 1989
Holmqvist, Erik Bergslagens gruvspråk - Innehåller dalskt ordförråd från Falun o. Grängesberg 1941
Bergslagens hyttspråk - Innehåller dalskt ordförråd från Falun o. Grängesberg 1945
Holmström, Emil & Ernerot, Daniel Om ett ord 2006
Hult, Bengt O. Nautisk uppslagsbok: facktermer för båtfolk 2003
Hultman, Tor G. Skriftspråk och ortografi 1972
Svenska Akademiens språklära 2003
Hutterer, Claus Jürgen Die germanischen Sprachen 1975
Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg Svenska som andraspråk 2004
Jakten, Kerstin & Huth, Dirk Langenscheidts Praktisches Lehrbuch, Schwedisch 1997
Johannisson, Ture & Ljunggren, K. Norstedts svensk handordbok: konstruktioner och fraseologi 1993
Karlsson, Ola Klokt snack om pratet 1996
Råd för webbskrivande 2000
Varför printa när du kan skriva ut? - om Svenska datatermgruppens arbete 1998
Keskitalo, Alf Isak Kritiske faktorer i samisk språkutvikling 1978
Kinnander, Bengt Ett nyord i närbild 1972
Kjellander, Claes-Göran Journalisterna och författningsspråket 1981
Kjellmer, Göran Du pacifist - din pacifist 1976
Maximera och minimera 1990
Minutrar 1984
Klein, Helle Talar du ITiska? 1997
Korlén, Gustav Ett århundrade av tysk rättstavningsdebatt 1998
Livskvalitet - om ett slagords historia 1979
Om ordet material som beteckning för människor 1984
Ombudsmannen - vår andes stämma i världen 1980
Kotsinas, Ulla-Britt Språkets uppkomlingar 2003
Vrålbedåriskt. En bok om flickslang 1994
Krook, Hans Vardagsspråk, litterärt språk och fackspråk 1983
Kvist Darnell, Ulrika Ordbok med nya dimensioner 2001
Källgren, Gunnel Baka, steka och koka - en studie i matlagningstermernas semantik 1976
Larsson, Kenneth Datorn och språket 1989
EU-tolkning till och från 2003
Larsson, Nils & Riad, Tomas Ibrahim kallas Ibbe 2004
Ledin, Per Att starta upp betyder mer än starta 1988
Leijonhielm, Birgitta Språket i brottsanmälningar 1989
Lemhagen, Gunnar Hjälpmedel för översättare - en översikt 1991
Lennermalm, Lars- Olof Ordförråd och ordbildning 1966
Lidman, Sara Före ordet 1988
Limberg, Lennart Varför lära sig svenska utan att vara tvungen? 1992
Lindberg, Ebba Färre antal deltagare - hur många antal var det förut? 1992
Lindberg, Inger Myter om tvåspråkighet 2002
Lindgren, Birgitta Några nyare ord i svenskan 2004
Datalektiker med backflyt 2005
En ny språkhistoria 1996
En regel att avskaffa 2003
Finns ensa? 2001
Hur många ord finns det i svenskan? 1989
Kan Ni det här? 1988
Några nyare ord i svenskan 2003
Några nyare ord i svenskan 2002
Om nyord i svenskan 1986
Skandinavisk ordbok - en presentation 1995
Lindgren, Maria Chefen bestämmer 2002
Lindmark, Elisabeth & Molde, Bertil Nya ord 1965
Lindqvist, Yvonne Skära eller bara rispa? 2003
Lindskog, Bengt I. Medicinsk miniordbok 1999
Lindskog, Olle Grammatik och skrivregler 1993
Ling, Britt En undersökning av Stockholmsungdomars uttalsvanor 1970
Ljung, Magnus Undersökningen Engelskan i Sverige 1986
Ljung, Magnus och Ohlander, Sölve Allmän grammatik 1993
Ljusterdal, Gunnar Språkvård i riksdagsprotokollet? 1973
Lohf, Cornelia & Rüdiger Oh, dieses Schwedisch 2005
Loman, Bengt Språk och identitet 1982
Språket som socialt problem i USA 1968
Språklig folklore 1976
Språksociologi och språkvård 1980
Talsyntax 1968
Lundahl, Per Obegriplighet på hög nivå - en statlig språkvårdares vedermödor 1982
Vården av författningsspråket i regeringskansliet 1981
Lundberg, Ingvar Svenska elever läser bra 1993
Lundbladh, Carl-Erik Kalaskula mot tvättbräde 2003
Lyckades operationen på sambo? 1995
Ord- och ordledsindentifiering i SAOL 2000
Replik 2000
Lundeby, Einar Ny kurs i norsk språkpolitikk? 1967
Lundgren, Caj En kritiker om bokspråket 1983
Lundh, Bengt Att arbeta med en medicinsk ordbok 1985
Lundqvist, Aina & Malmgren, Sven-Göran Pressens profiler 1993
Lundqvist, Åke Om massmediernas språkliga dilemma 1987
Lyly, Erika Att fråga efter rätt kunskaper 2005
Lyngfelt, Benjamin Låtsas-, extra- eller plast-? 1998
Subjektsregeln finns inte 2003
Löfstrom, Peter [Lofström, Peter] Praktisk lektion i spraklig redundans 1992
Den läckra donutkakan 1989
Vinröd eller rödvin? 1988
Löfvendahl, Bo Dagstidningarna och akademigrammatiken 2000
Malmberg, Bertil Modersmålet som grund för undervisning och utbildning 1967
Svensk fonetik 1991
Malmgren, Sven-Göran Kärnämne eller käckhetsfaktor 2001
Mera svenska i dag 1998
Valspråk 98 - om språket i den politiska debatten 1999
Malmgren, Sven-Göran & Allén, Sture Rimlig användning av ordet orimlig 2001
Malmgren, Sven-Göran & Berg, Sture På upptäcksfärd i PAROLE- korpusen 2000
Malmgren, Sven-Göran& Lundqvist, Aina Pressens profiler 1993
Malmström, Sten Ett pionjärarbete i stilistik 1967
Mannberg, Gustaf-Adolf Engelskan - inkräktare eller befriare? 1986
Reklamen och språket 1981
Marcks von Würtemberg, Inger Om språkvård i statens tjänst 1977
Varför dröjer klarspråket? 1980
Marling, Eva Nyhetsspråket i TV 1988
Mattisson, Ann-Christin Behöver ordnamnsvården en stavningslag? 1984
Mattsson, Gösta Radio och teve i SAOL/s backspegel 1979
Melander, Björn Språkpolitik för Sverige 2002
Svenskans särställning 2003
Talspråket är viktigt för jämlikheten 2004
Melin, Lars Binär språkvård 2001
DTP - kampen om normen 1998
Modeord under tjugo år 1993
Punkt vid förkortning 1989
Svengelska är inte så dumt 1987
Textbindning i läroboksspråk 1992
Melin, Lars & Hedström, Lisa Ska det viktigaste komma först? 2004
Melin-Köpilä, Christina Om provinsialismer i svenskt elevspråk 1994
Milles Karin Ett jämställt ord etableras 2005
Moberg, Axel Språken i EU 2003
Moberg, Lena En ny förkortningsordbok 1999
En studie i grönt 1989
Norsk-svensk ordbok 1991
Nya ord - inte alltid helt nya 1997
Nya ord och uttryck under 1998 1999
Nyord - några kommentarer 1990
Några nyare ord i svenskan 2001
Nya ord 1997
Vad är ett språk- och folkminnesinstitut? 1993
Moberg, Åsa Avstava bättre! 1994
Mobärg, Mats Om gestalttext 1998
Om särskrivning, engelska och gestalttext 1997
Molde, Bertil
Boksvenska 1983
Bättre offentlig svenska 1975
De nordiska språkens ställning - nuläge, framtidsperspektiv 1973
Den nordiska språkgemenskapen 1980
Dom och andra talspråksformer 1971
En sovjet eller en sovjetare? 1981
Ett nytt organ för nordiskt språksamarbete? 1975
Ett svensk- isländskt storverk 1984
Fackspråk och allmänspråk 1975
Finska lånord i svenskan 1983
Han, hon, den - eller vad? 1976
Hej och god dag 1985
Ingen av de som? 1980
Irrationell rationalisering (datumskrivning) 1975
Just, juste eller schysst? 1976
Karl Gustav Ljunggren 1967
Kvalité, specialité och societé 1977
Latinsk och svensk ordböjning 1970
Leksand k/a - vägvisning och språkbruk 1975
Material och materiel 1975
Mygla 1970
Nordiskt språkmöte 1982
Nya ord i danskan - och svenskan 1972
Nämnden för svensk språkvård efter 25 år 1969
Närvara, övervara, undvara och avvara 1976
Ord på avvägar 1971
Ord på avvägar/ En allt växande arbetslöshet 1973
Ortnamnens uttal - dialektalt, regionalt, riksspråkligt 1978
Radior och tevear - några ordböjningsproblem 1978
Sovjetmedborgare, sovjet, sovjetare 1981
Språket i lagar och andra författningar 1967
Språkvården och språket 1971
Statsnamn och nationalitetsord 1976
Översättarens ansvar för språket 1979
Molde, Bertil & Lindmark, Elisabeth Nya ord 1965
Mossler, Elisabeth EU-inflytandet minskar utan tolkning 2003
Mårtensson, Eva Råsop mot aningslösheten 2004
Möller, Johan Tysk-svensk bilteknisk ordlista 2004
Möller, Lina Får man röka om det står Rök fritt!? 1996
Nilsen, Michael Nordisk namnforskning 2001
Nilsson, Jenny Grymt snäll, hemskt trevligt och adverbcykeln 2002
Nilsson, Stig Engelskan i tidningssvenskan 1986
Massmediernas språkregler 1988
Nilsson, Sven-Eric Moderniseringen av myndigheternas sätt att skriva 1967
Norbrink, Bengt Arbetslivets språkval 2001
Nordberg, Bengt En underökning av språket i Eskilstuna 1971
Några ord om språkvårdens marknadsföring 1980
Samma gamla tal 2001
Svenskundervisning för jurister - erfarenheter och attityder 1975
Nordbäck Linder, Harriet Traktatöversättningar, särksilt i EG-sammanhang 1990
Nordin, Ingvar Språket i försäkringskassorna 1981
Nordlund, Gunvor Vem förstår domarna? 1978
Nordström, Clas Metod i obegripligheten - lagspråket igen 1983
Norén, Kerstin Ger svensk språkvård något resultat? 1993
Norrby, Catrin Unga och gamla vill inte nia 2004
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela Vad kostar dem? 2003
Norstedt Ord för ord - Svenska synonymer och uttryck 1992
Svenska Akademiens Ordbok över Svenska Språket 1989
Nyberg, H.S. Svenska Akademien och svenskundervisningen 1971
Nyström Höög, Catharina Ord vi dissar 2005
Nyström, Staffan Kosta, Ombenning, Själevad 2004
Promenader på boulevarder 2002
Talspråksformer i skrift - en attitydundersökning 1979
Oakes, Leigh Svenskan och svenskheten 2003
Örnberg, Sune Språket i pressen 1988
Oestreicher, Amelie Skriva kollektivt och skyffla text 2001
Ohlsson, Claes Du ska ta risker 2005
Ohlsson, Stig Örjan Nordiskt skriftspråk? 1979
Oksaar, Els Språket och samhället 1966
Zum Passiv im Deutschen und Schwedischen 1972
Olle Kjellin Svenskan behöver mer förkortningar 2005
Olofsson, Arne Konserverade konjekturer 1999
Oväntade imperativer 1993
Svensk atlet på internationell bana 1995
Olson, Bernt Alla språk duger 1987
Orrling Welander, Anna Prälle, svartrock, himlalots - om slang för yrken 1983
Oskarsson, Ov Nationalencyklopedins ordbok 1996
Terminologi och teknik 1 1987
Palm, Helena Svenska biotermgruppen 2000
Palmgren, Sten Översättning av lagtext till svenska i Finland 1990
Pamp, Bengt Svenska dialekter 1978
Svensk språk- och stilhistoria 1971
Paul, Fritz Skandinavische Forschung im deutschsprachigen Raum 1978
Pettersson, Per A. En svensk ordbok 1980
Högskolesvenska för alla 1980
Medicinsk språkvård 1978
Sjukvårdsspråk 1978
Språkform och språknorm 1979
Pihlström, Sven Bifogade protokoll 1993
Direkt frågesats i stället för indirekt 1990
Direkta och indirekta frågesatser 1992
Hålla på att och hålla på och 1988
Konjunktiv i nutida svenska 1994
Varför i nutida svenska 1989
Posti, Lauri Språkvård i Norden 1975
Pyk, Anna Fackspråkliga inslag i skönlitterär översättning 1990
Raab, Hans Mack, vad är det för snack? 1992
Ramge, Brigitta Die Praktische Grammatik der schwedischen Sprache 2002
Ransgart, Martin Texten kräver helhetsgrepp 2004
Rehnberg, Ingemar Den nya bibelöversättningen och det historiska perspektivet 1982
Rehnvall, Hans Journalisterna och fackspråken 1975
Reichenberg, Monica Rösten i läroboken 2001
Reuter, Mikael Hur talar Helsingforssvenskarna? 1973
Svenskan i Finland och finlandssvensk språkvård 1977
Riad, Tomas & Larsson, Nils Ibrahim kallas Ibbe 2004
Riesenfeld, Harald Den nya bibelöversättningen/ något om det som döljer sig under ytan 1982
Ringmar, Martin Gammalstafningen går igen 1996
Rising Hintz, Gunilla Lärare, översättare kulturspridare - att vara svensk utlandslektor 1992
Ritte, Hans Schwedische Grammatik 1999
Roger Källström & Andersson, Lars-Gunnar En svensk grammatik på engelska 1995
Rogström, Lena Att komma i form 1998
Roll, Mikael & Frid, Johan & Horne, Merle Ett att kan betyda så mycket 2005
Sadeniemi, Matti Engelska i finskan 1965
Sandqvist, Carin Några synpunkter på den nya upplagan av SAOL 1987
Sandström, Gabriella Språklig redigering på en dagstidning 1996
Schiöler, Niklas Det heter inte pingpong 1992
Schwarz, Stephan Om fikonspråkets nödvändighet 1975
Selander, Einar Om att uttrycka sig exakt 1972
Repris på -rama 1968
Sharp, Harriet Namnlekar, citatlekar och okej 2003
Sigurd, Bengt ATT ORDIDROTTA - till palindromernas lingvistik 1982
Att tillverka varumärken 1993
Datormiljön - en inkörsport för engelska? 1986
Förkortningarna och det moderna samhället 1979
Förnamnsreformen 1980
Grammatikens indelning 1970
Numrera numera 1969
Nya uppgifter för språkvård och språkforskning 1972
Om Jaså, Bra, Precis och andra returord 1984
Om jätt-, kalas- och andra förstärkningsprefix 1983
Om ålderdomshem tycker jag inte 1992
Ord på gott och ont 1972
Ordlekarnas makt 1990
Språk och konflikt 1981
Språkliga förlängningskonster 1987
Sjögren, Peter A. Lake Superior eller Övre sjön? 1999
Ord med nya och gamla vingar 2000
Skyum- Nielsen, Peder Internationell sprogplanlægning 1977
Sköldberg, Emma Ordspråk - mossbelupna moralkakor eller energibesparande visdomsord? 1999
Smedby, Björn Språket i sjukdomsklassifikationen 1985
Steensland, Lars Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok 1986
Steinmo, Marina & Döbling, Stina Begå eller ta självmord? 1990
Stenhag, Gunnar & Swedner, Per Olof Språket - alla lärares gemensamma ansvar 1980
Stjernqvist, Inger Vår tids maktspråk 1995
Strand, Hans & Blåsjö, Mona Examensarbetets hemligheter 2005
Strandell, Leif- Rune Läkartidningen - forum för obegripligheter? 1985
Strömberg, Alva Stora synonymordboken 1975
Strömstedt, Bo Tumpar du i kallimallivandra? 1979
Ståhle, Carl Ivar Om språkvårdens uppgifter 1965
Om Svenska Akademiens språkvårdande verksamhet 1979
Språkvård och språkvårdsnormer 1974
Stålhammar, Mall Estniskan erövrar domäner 2005
Stålmarck, Torkel Några ord till en ung förlagsredaktör - ifall det finns någon 1983
Sundberg, Gunlög Att bedöma texter 2002
Sundin, Maria & Englund, Helena Enkla texter passar alla 2005
Sundqvist, Anders Tilltal på sjukhus 1980
Sundström, Erik Rapport från en språkvårdskonferens 1978
Sundström, Gun-Britt Att översätta måttsord 2001
Ordföljdens följder 1992
Svahn, Margareta Svenskan i tusen år (rec.) 1997
Svanberg, Peter Datorer och teckenvård 2000
Svanlund, Jan Arbetet med korrektur 1988
När bilderna bleknar - synpunkter på metaforers intensitet 1989
Språket och verkligheten 1994
Svenskans ställning vid europeisk integration 1991
Symaptiskt med spretigt 2001
Svartholm, Kristina Svensk ordbok 1987
Svenblad, Ralf Norstedts förkortningsordbok 1998
Svenska språknämnden Språkriktighetsboken 2005
Svensson, Jan Kommunikationsteknologin - en fara för svenska språket? 1986
Språkbruk och språkvård i informationssamhället 1989
Svensson, Lars Ordbok över Sveriges dialekter 1992
Svonni, Mikael Samiska 2001
Swahn, Brita Vad står det i brevet från försäkringskassan? 1994
Swedenborg, Lillemor Svensk synonymordbok 1996
Swedjemark, Ulf En ordbok till gagn och glädje 1990
Swedner, Per Olof & Stenhag, Gunnar Språket - alla lärares gemensamma ansvar 1980
Sågvall Hein, Anna Datorn behöver grammatik och statistik 2005
Söderbergh, Ragnhild Språk, språkvård och språkstruktur 1968
Ändelsen - mässig i svenskan 1965
Söderlind, Solfrid Översättning av sakprosa - kan det vara ett dilemma? 1990
Söderlundh, Hedda Svenska är lättare att fatta 2005
Teleman, Ulf Det svenska riksspråkets utsikter i ett integrerat Europa 1992
En modern handbok i språkriktighet 1991
Grammatiken och språknormerna 2000
Han, hon eller vem som helst 1995
Mig vara du 2001
Om avstavning 1987
Rätt och rätt i språket 1977
Svenskan och språkvården under 40 år 1984
Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. Svenska Akademiens grammatik 1-4 1999
Teleman, Ulf & Margareta Westman Länge leve svenska språket? 1999
Teleman, Ulf & Westman, Margareta Behöver vi en nationell språkpolitik? 1997
Tengberg, Stig Språkresan - En upptäcktsfärd genom grammatiken 1994
Tengström, Emin Om informationssamhället 1989
Terner, Margaretha Skribent - ett utmärkt hjälpmedel för översättare 1998
Thelander, Mats Språk och värderingar 1982
Språk, roll och sociala relationer - presentation av ett projekt 1976
Thoren, Benjamin Bonniers slanglexikon 1996
Thors, Carl-Eric Finlandssvenskan femtio år efter Bergroth 1976
Rikssvenskt i nutida finlandssvenska 1970
Tingsell, Sofia Vems är huset på moderaternas valaffisch? 2003
Uddenberg, Nils Språket i sjukvården - ett försummat instrument 1985
Ullstad, Evert Uppsatsprov och eftergranskning i realexamen 1966
Ulvönäs, Lennart Översättning inom export- och importföretag 1990
Unsgaard, Håkan Radio och TV - och språket 1979
Vannebo, Kjell Ivar Unionsoppløsningen - opptakt til språkstrid 2005
Vennberg, Karl Nya testamentet i nytt språkskick 1981
Vibeke Sandersen Han skrev till barn och vuxna på en gång 2005
Vide, Sten-Bertil Abravink 1965
Vinje, Finn-Erik Språket - et sosialt fenomen 1972

Wagner, Johannes Eine kontrastive Analyse von Modalverben des Deutschen und Schwedischen 1976
Walter, Göran Bonniers synonymordbok  
Wande, Erling Minoritetsspråk/ meänkieli 2001
Warmland, Knut På mål - värmländska dialekter & Värmländsk ordbok  
Wellander, Erik Att översätta 1974
Svenskans tillstånd och behov 1965
Kommittésvenska 1974
Werner, Otmar Neue schwedische Modalverben und ihre deutschen Entsprechungen 1986
Wessén, Elias Svenskt rimlexikon  
Våra ord, deras uttal och ursprung 2004
Om ordet byggnation 1966
Ordförråd och ordbildning 1966
Westman, Margareta
Att kunna sitt språk - basfärdigheterna 1976
Att lära sig svensk grammatik 1973
Att misslyckas med att begripa lagtext 1981
Böcker om skrivande 1988
Den allmänna språkvården 1987
En stimulerande vandring 1996
Engelskan - det nya världsspråket 1999
För en bättre svenska 1970
Människa, text, teknik av Karin Mårdsjö 1993
Punkt eller inte punkt vid förkortning 1988
Reklamens facktermer 1973
Skriftspråksnormer i skolan 1974
Språk i räkneläror 1969
Språket lever 2000
Språket mellan myndigheter och människor 1976
Språklig bedömning i skolan 1977
Svenska Akademiens ordlista 1998
Sveriges sju inhemska språk 1999
Vanliga och ovanliga ord 1974
Vare sig - och varken 1993
Varför har vi en språknämnd? 1991
Åsikter om svenskt språkbruk 1989
Westman, Margareta & Hallin, Rose-Marie Vårdens ord och vård om orden 1990
Widmark, Gun Generationsskillnaderna i språket 1970
Min man, min fru och min sambo 1980
Neka - vägra 1967
När svenskan fick standard 2003
Statsminister eller stassminister? 1994
Vi och Wellander 1992
Är färsk sill god eller gott? 1966
Wiksten Folkeryd, Jenny&Geijerstam, Åsa Verktygen som fångar texten 2005
Wirsén, Claes Medicinsk information till allmänheten 1985

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W

Schwedisch lernen | Buchstabieren | Datum & Uhrzeit | Zahlen & Ziffern

So adressiert man Briefe richtig

Sitemap