Schwedisch Deutsch

HomeSkriva ut


Deutsch Schwedisch

 

Betingelser

 
 

Erich Hartmann
Minkelsches Feld 4
D-46499 Hamminkeln

 

ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats tillhandahålls av www.schwedisch-translator.de.
Härigenom lämnas Du tillstånd att utnyttja sidan samt att skriva ut en kopia av innehållet på densamma som ett bevis på ditt besök. Dessa användarvillkor gäller användning av denna webbplats och Du accepterar användarvillkoren genom att använda webbplatsen.

"www.schwedisch-translator.de" förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande modifiera eller på annat sätt ändra dessa användarvillkor varför Du bör besöka denna sida för att hålla Dig informerad om ändringar i användarvillkoren.

"www.schwedisch-translator.de" är att alltid förmedla korrekt information till våra besökare. Det finns dock tillfällen då vi ej kan kontrollera att äktheten i den information som användare tillhandahåller är korrekt i vad det än må vara.

"www.schwedisch-translator.de" garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon på denna hemsidor tillhandahållen information. All information tillhandahålls "som sådan" (i befintligt skick) utan någon som helst garanti av vad slag denna må bestå. Denna hemsidor kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

"www.schwedisch-translator.de" ansvarar inte för den information som en innehållsleverantör, samarbetspartner, annonsör tillhandahåller på "www.schwedisch-translator.de". De länkar och hänvisningar till andra hemsidor tillhandahålls endast i upplysande syfte.

Allt annat utnyttjande av sidan och innehållet, inkluderande ändringar, publicering, sändning, skapande av verk i fri anslutning därtill, införlivande i andra webbsidor eller återgivande av sidan eller innehållet (oavsett om det sker genom länkning, "framing" eller någon annan metod) är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från www.schwedisch-translator.de. 
"www.schwedisch-translator.de" ansvarar inte för några skador (inklusive och utan begränsning för utebliven affär eller uteblivna intäkter) i enlighet med avtal, skadeståndsanspråk eller något annat sätt till följd av användning av, eller oförmåga att använda, denna webbplats eller något material i den, eller för någon handling eller beslut grundat på materialet på webbplatsen.

Innehållet på denna internetsida följer av tysk rätt. Eventuella tvister som kan hänföras till vår portal skall avgöras i enlighet med tysk lag i tysk domstol. Laga forum skall därvid vara Wesels tingsrätt. 

"www.schwedisch-translator.de" och www.schwedisch-translator.de-logotyp, samt andra varumärken som förevisas på sidan ägs av "www.schwedisch-translator.de" och andra rättsinnehavare. All form av icke tillåtet utnyttjande av varumärken är förbjudet.

Köp av produkter, vilka det görs reklam för på sidan är underkastade särskilda villkor utöver de villkor som framgår här. Produkterna som det görs reklam för är endast avsedda att användas i tyskland. Denna sida är skapad för internet-användare i Tyskland. All tolkning av sidans innehåll, eventuella rättsanspråk och tvister (av vad slag det vara må och utan att inskränkas till kontraktuella förhållanden) faller under tysk domsrätt och skall prövas enligt tysk lag. Du kan titta på den tyska sida:  www.schwedisch-translator.de

"www.schwedisch-translator.de" förbehåller sig rätten att närhelst och utan föregående tillkännagivande, helt eller delvis, ändra, dra in eller begränsa tillgången till innehållet på sidan.

Alla priser är inklusive moms och inklusive postens avgifter. 
För programvara eller dokumentation vars originalförpackning och/eller cd-emballage ej brutits eller på annat sätt skadats, gäller full returrätt inom 1 månad från fakturadatum. För produkt som är defekt vid leverans erbjuder "www.schwedisch-translator.de" omgående utbyte. Produktinkompatibilitet är ej grund för retur. Returfrakt till "www.schwedisch-translator.de"  skall vara betald. "www.schwedisch-translator.de" förbehåller sig rätten till produkt-kontroll av returgods. Köpare betala returporto.

Om Du har några frågor eller kommentarer avseende dessa användarvillkor eller webbplatsen kan Du skicka ett Mail.

©1997-2022  www.schwedisch-translator.de  med ensamrätt.

De varumärken som används tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehållna

 

Sajtkarta